Internet của chúng tôi

 •  Tốc độ truy cập Internet cao, lên đến 1Gigabit/giây (1Gbps)
 • Chất lượng tín hiệu ổn định, không bị ảnh hưởng bởi thời tiết, chiều dài cáp…
 • Thiết bị an toàn (không sợ sét đánh lan truyền trên đường dây)
 • Thời gian lắp đặt dịch vụ nhanh chóng, tối đa là 1-2 ngày
 • Quản lý cước rõ ràng
 • Dễ dàng nâng cấp băng thông mà không cần kéo cáp mới

Bảng giá
Internet Gia Đình

_______________

200.000

VNĐ/THÁNG

45 Mbps
 • Sử dụng cho cá nhân và hộ gia đình
 • Dowload/Upload 35Mbps 
  Tốc độ truy cập Internet quốc tế
  Miễn phí lắp đặt
 • Trang bị thiết bị Modem Wifi
ĐĂNG KÝ NGAY

255.000

VNĐ/THÁNG

60 Mbps
 • Sử dụng cho cá nhân và hộ gia đình
 • Dowload/Upload 50Mbps 
  Tốc độ truy cập Internet quốc tế
  Miễn phí lắp đặt
 • Trang bị thiết bị Modem Wifi
ĐĂNG KÝ NGAY

320.000

VNĐ/THÁNG

80 Mbps
 • Sử dụng cho cá nhân và hộ gia đình
 • Dowload/Upload 65Mbps 
  Tốc độ truy cập Internet quốc tế
  Miễn phí lắp đặt
 • Trang bị thiết bị Modem Wifi
ĐĂNG KÝ NGAY

490.000

VNĐ/THÁNG

100 Mbps
 • Sử dụng cho cá nhân và hộ gia đình
 • Dowload/Upload 100Mbps 
  Tốc độ truy cập Internet quốc tế
  Miễn phí lắp đặt
 • Trang bị thiết bị Modem Wifi
ĐĂNG KÝ NGAY

Hotline đăng ký : 0901889717
Đăng Ký SMS : DK _ FPT Gửi 0901889717

Bảng giá
Combo Internet và Truyền Hình Mới Nhất

_______________

215.000

VNĐ/THÁNG

25 Mbps
 • Sử dụng cho cá nhân và hộ gia đình
 • Dowload/Upload 25Mbps 
  Tốc độ truy cập Internet quốc tế
  Miễn phí lắp đặt
 • Trang bị thiết bị Modem Wifi , HD Box
ĐĂNG KÝ NGAY

235.000

VNĐ/THÁNG

45 Mbps
 • Sử dụng cho cá nhân và hộ gia đình
 • Dowload/Upload 45Mbps 
  Tốc độ truy cập Internet quốc tế
  Miễn phí lắp đặt
 • Trang bị thiết bị Modem Wifi , HD Box
ĐĂNG KÝ NGAY

305.000

VNĐ/THÁNG

60 Mbps
 • Sử dụng cho cá nhân và hộ gia đình
 • Dowload/Upload 60Mbps 
  Tốc độ truy cập Internet quốc tế
  Miễn phí lắp đặt
 • Trang bị thiết bị Modem Wifi , HD Box
ĐĂNG KÝ NGAY

370.000

VNĐ/THÁNG

80 Mbps
 • Sử dụng cho cá nhân và hộ gia đình
 • Dowload/Upload 80Mbps 
  Tốc độ truy cập Internet quốc tế
  Miễn phí lắp đặt
 • Trang bị thiết bị Modem Wifi , HD Box
ĐĂNG KÝ NGAY

Hotline đăng ký : 0901889717
Đăng Ký SMS : DK _ FPT Gửi 0901889717

Bảng giá
Interent FPT Doanh Nghiệp

_______________

490.000

VNĐ/THÁNG

100 Mbps
 • Sử dụng cho doanh nghiệp, kinh doanh, quán cafe…
 • Dowload/Upload 100Mbps 
  Tốc độ truy cập Internet quốc tế
  Miễn phí lắp đặt
ĐĂNG KÝ NGAY

545.000

VNĐ/THÁNG

200 Mbps
 • Sử dụng cho doanh nghiệp, kinh doanh, quán cafe…
 • Dowload/Upload 200Mbps 
  Tốc độ truy cập Internet quốc tế
  Miễn phí lắp đặt
ĐĂNG KÝ NGAY

1.410.000

VNĐ/THÁNG

300 Mbps
 • Sử dụng cho doanh nghiệp, kinh doanh, quán cafe…
 • Dowload/Upload 300Mbps 
  Tốc độ truy cập Internet quốc tế
  Miễn phí lắp đặt
ĐĂNG KÝ NGAY

8.125.000

VNĐ/THÁNG

400 Mbps
 • Sử dụng cho doanh nghiệp, kinh doanh, quán cafe…
 • Dowload/Upload 400Mbps 
  Tốc độ truy cập Internet quốc tế
  Miễn phí lắp đặt
ĐĂNG KÝ NGAY